حسابرسی ,صلاحیت ,امور ,کارشناسی ,حسابداری ,مرکز ,امور مالیاتی ,صلاحیت ردیف ,داشتن صلاحیت ,نیاز مستلزم  ,مستلزم  داشتن ,نیاز مستلزم  داشتن ,مستل

ج-مقایسه صلاحیت های کارشناسی( رشته حسابداری و حسابرسی) در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه:

همانطور که در قسمتهای الف و ب مشاهده می شود اختلافهای اساسی در صلاحیت ها،نحوه احراز و سوابق تجربی و تحصیلی بین دو مرجع قانونی فوق وجود دارد . توضیح اینکه صلاحیتهای فوق بر اساس اطلاعات موجود در سایتهای این دو مرجع قانونی می باشد و به نظر می رسد موارد اعلام نشده ای نیز مبنای اعطاء این صلاحیتها  وجود دارد ومورد استفاده هر دو مرجع قرار می گیرد که بدلیل عدم دسترسی به این ملاحظات در مورد آنان نمی توان نظری ارائه نمود .

با در نظر گرفتن سابقه فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قوانین موضوعه آن و نیز ایجاد مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه براساس قانون برنامه سوم ،انتظار منطقی این بوده است که اعطای پروانه توسط مرکز در رابطه با کارشناسان رسمی(خصوصا" رشته حسابداری و حسابرسی )، براساس سوابق قانونی موجود(کانون) صورت می پذیرفته که این موضوع از سوی مرکز رعایت نشده و مجددا" نسبت به شناسایی و اعلام صلاحیت های جدید اقدام شده است

صرفنظر ازموارد فوق ،پاره ای از اختلافات اساسی به شرح زیر اعلام می شود :

توضیح این نکته ضروری است که دارندگان رتبه 1مرکز(صرفنظر از نحوه اعطاءصلاحیت) به لحاظ برخورداری از سقف صلاحیتها، باستثناء حسابرسی مالیاتی (موضوع بند 5-1صلاحیت های کانون ) از شمول این بررسی مستثناء می باشند.

1-با بررسی صلاحیتهای رتبه های 3و2مرکز با رتبه های معادل آن در کانون همانطوریکه قبلا" عنوان شد صلاحیتهای ردیفهای 4الی 1کانون ،شامل رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ، حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ،ازجمله بنیادها و شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه، حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ،  سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی و حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی با داشتن لیسانس و فوق لیسانس 5سال و دکتری 3سال سابقه  تجربی عملی موثر در دستگاههای اجرایی و امور تولیدی و صنعتی  در بدو ورود می توانداعطا شود .(البته طی )در صورتیکه در مرکز ، بخش عمده این صلاحیتها در رتبه های 2و1منظور شده است . همچنین در هر دو مرجع فوق ،اشکال عدم توجه به سابقه کار حسابرسی موثر(مرکز کلیه رتبه ها و کانون رتبه های 4الی 1) ،با توجه به حساسیت صلاحیتهای واگذار شده ،وجود دارد .اگر چه در مرکز شرایط ارتقاءرا گذشت دو سال از سابقه کارشناسی و داشتن حداقل 10گزارش کارشناسی اعلام نموده اند(برای اخذرتبه های 2و1) لیکن بدلیل نامشخص بودن  و یا اعلام نکردن شرایط تجربی و تحصیلی مورد نیاز جهت ارتقاء ، بررسی آن غیر ممکن می باشد و راه را برای اعمال سلیقه و....باز گذاشته است .

2- اعطاء صلاحیت حسابرسی امور مالیاتی در کانون (صلاحیت ردیف 5) بعنوان یکی از صلاحیتهای رشته حسابداری و حسابرسی تلقی و با داشتن 5 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی وحداقل 3سال سابقه حسابرسی و  داشتن صلاحیتهای ردیفهای (4و2و1)

 

کارشناس  رشته حسابداری و حسابرسی ،صلاحیت حسابرسی امور مالیاتی را کسب می نماید و این در حالی است که در مرکز رشته جداگانه ای برای امور مالیاتی در نظر گرفته شده است و در شرح صلاحیت های آنان (کلیه رتبه ها )هیچگونه اشاره ای به امور حسابداری و حسابرسی نشده است .این مغایرت آشکار موجب شده که کارشناسان رسمی کانون با مختصات اشاره شده (یعنی داشتن صلاحیت حسابداری و حسابرسی ) مجاز به کارشناسی امور مالیاتی هم باشند در حالی که کارشناسان امور مالیاتی  مرکز محدود به صلاحیت مالیاتی مندرج در شرح صلاحیتشان هستند و عملا" در موقعیت نابرابری قرار دارند.

3- صلاحیت  6-1در کانون به حسابرسی بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری و صلاحیت 7-1 به حسابرسی امور بورس اختصاص یافته و به ترتیب با 8 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی و 3سال سابقه حسابرسی(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیتهای ردیفهای 1و4)و10 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی و 3سال سابقه حسابرسی(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 6) این صلاحیتها اعطاء می شود درحالی که در صلاحیتهای مرکز هیچکدام از این صلاحیتها وجود ندارد (ویا بطور مشخص تعیین نشده است)و معلوم نیست چه کارشناسی که دارای تخصص حسابداری و حسابرسی نیست می تواند به این امور کارشناسی بپردازد(همانند امور مالیاتی )

4-صلاحیتهای 10-1الی8-1 در کانون به ترتیب به ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری اختصاص یافته و به ترتیب با داشتن ،پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 1) ،(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 4) ،12 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی و حداقل3سال سابقه حسابرسی(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 6) این صلاحیتها اعطاءمی شود.درحالی که در مرکز صلاحیت ارزیابی سهام و سهم الشرکه فقط به صلاحیت رتبه 1 اعطاء می شود و هیچگونه تفکیکی نیز از این بابت بعمل نیامده مضافا" سوابق تجربی لازم در این خصوص نیز اعلام نشده است .

منبع اصلی مطلب : محمد هادی حجتی
برچسب ها : حسابرسی ,صلاحیت ,امور ,کارشناسی ,حسابداری ,مرکز ,امور مالیاتی ,صلاحیت ردیف ,داشتن صلاحیت ,نیاز مستلزم  ,مستلزم  داشتن ,نیاز مستلزم  داشتن ,مستل
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : ادامه روخوانی و بررسی صلاحیت های کارشناسی( رشته حسابداری و حسابرسی):