پرداخت ,سازمان ,تاخیر ,بگیران ,مستمری ,تومان ,تامین اجتماعی ,بازنشستگان تامین ,مستمری بگیران ,التفاوت افزایش ,افزایش حقوق ,بازنشستگان تامین اج

از زمین به آسمون باریدن

وام مستمری بگیران به حق بیمه بگیران

هنوز چند ماه از اجرای طرح خلق الساعه سیستم متمرکز پرداخت که از آبان ماه سال 94 تا اسفندماه 94 اجرا شد و در طی این طرح هر ماه 3روز مستمری بازنشستگان با تاخیر پرداخت شد و در نهایت حدود  6ماه تاخیر در پرداخت مستمری ها ی بازنشستگان تامین اجتماعی به بهانه اجرای عدالت در پرداختها تحمیل شد که با احتساب ماهی 3000میلیارد تومان جمعا" مبلغ 18000میلیارد تومان تاخیر در پرداخت بوقوع پیوست ،نگذشته است که با اعلام غیر رسمی و از زبان دیگران قرار است مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی درسال 95(ماههای فروردین و اردیبهشت ماه ) در ماههای تیر و مرداد پرداخت شود و این در حالی است که سازمان تا پایان خردادماه حداقل دو ماه افزایش حق بیمه ها را از بیمه شدگان دریافت نموده است و تاخیر در پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هیچگونه توجیهی نداشته و متاسفانه باید این موضوع را بحساب اوضاع نامساعد مالی این سازمان گذاشت که  بدلیل عدم انتشار صورتهای مالی جاری وسنواتی آن هیچ اطلاعی از اوضاع و احوال آن در دست نیست .بدون شک مبلغ این تاخیرها ی جدید  به مبلغ 700میلیارد تومان هم  باید به مبلغ 18000میلیارد تومانی قبلی اضافه شود .و تاکنون 18700میلیارد تومان تاخیر در پرداختها حاصل شده است .در کمال تاسف این جیب مستمری بگیران سازمان است که باید به یاری سازمان عریض و الطویل تامین اجتماعی آمده و باصطلاح از زمین به آسمان ببارد .

متاسفانه این قبیل اقدامات سازمان از سوی مراکز باصطلاح  کارگری هم مورد اعتراض قرار نگرفته و هرروز بر تعریف و تمجید خود اضافه نموده اند.

منبع اصلی مطلب : محمد هادی حجتی
برچسب ها : پرداخت ,سازمان ,تاخیر ,بگیران ,مستمری ,تومان ,تامین اجتماعی ,بازنشستگان تامین ,مستمری بگیران ,التفاوت افزایش ,افزایش حقوق ,بازنشستگان تامین اج
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : از زمین به آسمون باریدن -وام مستمری بگیران به حق بیمه بگیران